Over Ons

Anka Metal is opgericht om zijnindustrielepartners te voorzienvangrondstoffen. Met zijnwereldwijdeexportverbindingen en ruimeervaringen in de gezondheidszorg en industrie. Wijzijngevestigd in Nederland en Turkije.

Anka Metal has beenestablishedtoproviderawmaterialforindustypartners in theglobebyexportwithitsglobalconnections, experience in health market, industry, realestate in Netherlandand Turkey.

Met onzejuisteaanpakzijnwijambitieus om zaken te doenvooreenlangetijd.

Weareambitioustogo on makingbusinessfor a long time withitsrespectiveapproach.